Shri Sharma Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Jaisinghpuravas, Nevta, Sanganer, Jaipur

Faculty

16. Mrs Minakshi